Дослідження якості води основних річок території НПП «Гуцульщина»

Лабораторія екологічного моніторингу систематично проводить дослідження якості води основних річок території НПП «Гуцульщина». Проби відбираються на п’яти гідропостах щодекадно (1, 11, 21-ого числа місяця). Дослідження проводяться за одинадцятьма показниками: амоній-іони, нітрити, залізо, сульфати, загальна твердість, кальцій, магній, загальна лужність, хлориди, мідь та каламутність.
Також співробітники лабораторії проводять паспортизацію природних джерел на території парку та описують їх місце розташування, фіксують назву водного об'єкта, його координати, абсолютну висоту, на якій розташоване джерело, визначають експозицію схилу, положення у мезорельєфі, кам'янистість, органолептичні властивості, фізичні характеристики та хімічні показники якості води тощо. Станом на сьогодні виявлено і пропаспортизовано більше 100 природних джерел!
Робота виконується за сприяння Франкфурського зоологічного товариства в Україні, яке підтримує природоохоронні території протягом останніх 20 років.
Любов Глодова, науковий співробітник лабораторії екологічного моніторингу