Гриби

Гриби є однією з найбільших груп екосистеми. Незважаючи на те, що їх функціональне значення в різних біогеоценозах (активна участь в процесах деструкції і мінералізації органічних речовин, в кругообігу речовин біосфери, продукування біологічно активних речовини) є значною і незамінною. Різноманітність мікофлори до кінця ще не вивчена не лише в Україні, але загалом у світі. Тільки недавно для грибів знайшли відповідне місце в системі органічного світу. Їх віднесли до окремого царства.

Мікобіота НПП «Гуцульщина» є однією з найбагатших у Карпатах, оскільки тут зафіксовано понад 40% видів Карпатського регіону. Також царство грибів парку досить оригінальне, так як 25 % видів виявлено лише тут, а частка звичайних макроміцетів, які зареєстровані в понад п'яти об’єктах ПЗФ Українських Карпат невелика – 20,9%. До списків мікобіоти парку належить 23 види, що включені до ЧКУ та 34 до червоного списку МСОП. Крім того 4 види рідкісних видів грибів, що включені до ЧКУ, в Українських Карпатах зареєстровано лише на території НПП «Гуцульщина» та 2 – крім нашого парку ще в одному.

Впродовж 2003 – 2022 рр. зареєстровано 1208 видів мікобіоти, що належать до трьох царств: Protozoa, Chromista та Fungi. Власне гриби (Fungi) налічують 1144 види. Вони об’єднують таксони, що належать до 3 відділів: Ascomycota, Basidiomycota, Zygomycota. Зигомікотові гриби представлені 3 видами, сумчасті – 308 та базидіальних грибів у парку нині відомо 834 види. Розподіл за еколого-трофічними групами є типовим для території, де переважають лісові фітоценози. Першість належить мікоризоутворювачам (гриби, які створюють мікоризу на корінні дерев і чагарників) – 256 видів, далі ксилотрофи (дереворуйнівні гриби) – 223 види, гумусові сапротрофи (гриби, що використовують для живлення гумусовий шар ґрунту) – 125, підстилочні сапротрофи (гриби, що використовують для живлення лісовий опад, підстилку) – 85, фітотрофи (фітопатогенні гриби, які паразитують на вищих рослинах ) – 79 видів. Крім того було виявлено 9 бріотрофів (гриби, які розкладають відмерлі частини мохів), 6 копротрофів (гриби, що використовують для життєдіяльності органіку екскрементів тварин), 4 мікотрофи (гриби, що розвиваються на муміфікованих плодових тілах шапинкових грибів), 2 карботрофи (гриби, що ростуть на згарищах) та 1 свагнотроф (гриби, які розкладають відмерлі частини сфагнових мохів).

Багато видів базидіальних макроміцетів парку були представлені поодинокими знахідками, причому деякі з них були зроблені вперше на території України (Gymnopus quercophilus, Lepiota forquinonii, Lyophyllum paelochroum, Cantharellus friesii, Russula zvarae, Sparassis nemecii). Чимало видів для Українських Карпат виявлено тільки в НПП «Гуцульщина».

Крім того видами, які за всю історію дослідження мікобіоти Українських Карпат були знайдені лише в 1-2 обєктах ПЗФ є Butyriboletus regius, Clavariadelphus pistillaris, Leucoagaricus nympharum, Leucocortinarius bulbiger, Pseudoboletus parasiticus та Tricholoma focale.

Білий гриб царський - Boletus regius ЧКУ
Cтрочок осінній - Gyromitra infula
Строчок пучковий - Gyromitra fastigiata
Xрящ-молочник чорний - Lactarius lignyotus ЧКУ
Бліда поганка - Amanita phalloides
Герицій кучерявий - Hericium cirhatum
Дощовик грушоподібний - Lycoperdom pyiriforme
Іудине вухо - Аuricularia auricula
Лускач - Strobilomices strobilaceus ЧКУ
Мутин собачий - Mutinus caninus ЧКУ
Павутинник біло-фіолетовий - Сortinarius alboviolaceus
Рамарія гроновидна - Ramaria botritis