Річки

Річка Пістинька

Річка Пістинька має статус гідрологічного заказника, бере початок з-під полонини Ротул (біля Грегота) на висоті 1250 м. н. р. м. Довжина річки 56 км. Площа басейну 661 км2. Пістинька права притока Прута, впадає в нього у с. Нижній Вербіж (біля Коломиї). У верхв’ях русло річки вузьке (0,5- 100 см)  V  подібної форми, в нижній течії ширина русла і долини (10 м-1,5 км). Швидкість течії 0,5-1,5 м/с. Річка перетинає гірські хребти Карматура, Брусний, Сиглин та відповідно м’які та тверді геологічні породи, що і є причиною виникнення на ній мальовничих водоспадів, порогів. На річці Пістиньці створено декілька пам’яток природи: «Сріблясті водоспади» «Менілітові сланці», «Відслонення вапняків».  Найвідомішими є Шешорські водоспади (Сріблясті водоспади) – гідрологічна пам’ятка природи,  знаходяться в с. Шешори (неподалік Шешорської сільської ради). Це каскад водоспадів  ступінчастого типу, утворених на виходах середньоритмічних пісковиків та  конгломератів. Найвідоміші Малий та Великий Гуки. Долина в районі водоспадів каньйоноподібна та мальовнича. Річка не глибока і вода в плесах біля водоспадів влітку прогрівається добре. Дивовижний вигляд водоспади мають взимку коли вода замерзаючи утворює химерні форми.  Протікає річка через села Космач, Брустури, Шешори, Пістинь, Микитинці, Нижній Вербіж. Пістинька має сильно розгалужену річкову мережу. Найбільші притоки: Ставник, Сурупатул, Космачіль, Брустурка, Верхній Бруснєк, Шендрівка,  Коров’єк, Штурбак, Сухий Потік, Воронець. На берегах річки розташовані історичні пам’ятки природи замчище в с. Шешори та дерев’яна церква XVII ст. в с. Пістинь. Річка є популярним рекреаційним об’єктом. Вздовж ріки формуються рідкісні оселища Резолюці 4 Бернської конвенції: С2.18 Acid oligotrophic vegetation of spring brooks / Кисла оліготрофна рослинність джерел ; С3.62 Unvegetated river gravel banks / гравійні береги річок без рослинності, С3.55 Sparsely vegetated river gravel banks / слабо зарослі гравійні береги річок F9.1 Riverine scrub / прирічкові чагарники. Також тут формується рідкісне оселище Додатку 1 Оселищної директиви: 6430 Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels / гідрофільні високотравні каймові угрупування від рівнин до альпійського висотного поясу.

Великий гук на р. Пістинька
р. Пістинька
Пістинька в с. Космач

Річка Рибниця

Річка Рибниця – гідрологічний заказник, бере початок з під перевалу Буковець в с. Буковець на висоті близько 800 м н.р.м. Довжина річки від витоку до гирла 61 км. Впадає Рибниця в річку Прут в селі Вовчківці. Річкова мережа басейну річки Рибниця деревоподібної форми, у верхів’ї вона розгалужена, а в нижній частині річки притоки практично відсутні і всі води з верхньої і середньої течії стікаються в одну артерію. Площа басейну 285 км2 , довжина вододільної лінії 128,7 км. Найбільші ліві притоки Безулька, Річка, Хімчинець – праві  Бабин. Річка впоперек  перетинає низькогір’я Покутських Карпат, яке складене осадовими породами верхньої крейди, палеогенового та неогенового періодів. У верхній частині долина річки ущелиноподібна. Чергування твердих та м’яких геологічних порід дає можливість утворюватися водоспадам та перекатам.  Найвідомішими на річці Рибниця є Косівські Гуки, які знаходяться на виході річки з гір на Передкарпаття і є популярним рекреаційним об’єктом. Вздовж цієї ріки формуються такі самі рідкісні оселища, що й на ріці Пістинька.

р. Рибниця

Річка Черемош

Річка Черемош утворюється від злиття Чорного та Білого Черемошів в селі Устеріки Верховинського району. Чорний Черемош бере свій початок на схилах Чивчинських гір в урочищі Палиниця, має довжину 87 км. Білий  Черемош починається від злиття Перкалаб та Прилучного на висоті 1012 м н.р.м. Черемош від Устерік до впадіння в Прут має довжину 80 км. Черемош протікає по межі Івано-Франківської та Чернівецької областей, тому річкова система Черемошу  в межах НПП «Гуцульщина» представлена тільки лівими притоками. Долина Черемоша до смт. Кути звивиста і V-подібна, руслу річці притаманні подекуди великі пороги. Найпривабливіший є поріг в районі Сокільської скелі, який утворився на твердих породах ямненської світи. Річка Черемош одна з основних лісотранспортних артерій Карпат.  Перша річка на якій розпочали регулювальні роботи по сплаву лісу, а також по ній відбувся останній сплав лісу в Карпатах. Перший лісопильний завод побудований на Черемоші у 1816 році. Черемош річка, яка чи найбільше оспівана в піснях, легендах та переказах. Вздовж ріки формуються рідкісні оселища Резолюці 4 Бернської конвенції: С3.62 Unvegetated river gravel banks / гравійні береги річок без рослинності, С3.55 Sparsely vegetated river gravel banks / слабо зарослі гравійні береги річок F9.1 Riverine scrub / прирічкові чагарники. Також тут формується рідкісне оселище Додатку 1 Оселищної директиви: 6430 Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels / гідрофільні високотравні каймові угрупування від рівнин до альпійського висотного поясу.

Захід над Черемошем