Флора

На території НПП «Гуцульщина» ростуть 2558 видів рослин і грибів. Серед них 849 видів вищих судинних рослин, 256 видів мохів, 159 видів лишайників, ліхенофільних і близькоспоріднених грибів, 70 видів наземних водоростей, 1224 види грибів.

Багато видів рослин включені до міжнародних охоронних переліків. Зокрема до Європейського червоного списку судинних рослин належать 135 видів рослин, переважна більшість – звичайні для парку вологолюбні види. Два види охороняються Бернською конвенцією – дзвоники пилчасті і ситняг карніолійський, 31 вид внесений до «Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що перебувають під загрозою зникнення». У додатку 2 Вашингтонської конвенції (СІТЕS), наявний 31 вид рослин, що ростуть на території парку, а саме всі 30 видів родини зозулинцевих і підсніжник білосніжний. До переліку видів Червоної книги МСОП (IUCN) належать 379 видів, стан, близький до загрозливого мають 7 з них, а два віднесені до категорії вразливих – в’яз гладкий і зимолюбка зонтична.

Зозулинець чоловічий Orchis mascula (L.) L.
Підсніжник білосніжний Galanthus nivalis L.

До нового проєкту Червоної книги України включені 87 видів, що ростуть на території парку, а саме: 58 – вищих рослин, 6 видів лишайників і 23 види грибів. До регіонального рідкісних видів Івано-Франківщини належать 26 рослин. У НПП «Гуцульщина» також ростуть 14 ендемічних видів Карпат і 24 реліктові види рослин (що збереглися тут з минулих геологічних епох).

У 2008 році на території парку д.б.н., проф. С.Я. Кондратюк (Інститут ботаніки НАН України) описав новий для науки вид лишайника – Окснерію гуцульську.

Герицій коралоподібний - Hericium coralloides ЧКУ
Окснерія гуцульська Oxneria huculika
Трутовик зонтичний - Рolyporus umbellatyus ЧКУ

На території НПП «Гуцульщина» виявлено 20 рідкісних угруповань, внесених до Зеленої книги України:

 • Угруповання букових лісів з домінуванням у травостої листовика сколопендрового;
 • Угруповання букових лісів з домінуванням у травостої лунарії оживаючої;
 • Угруповання букових лісів з домінуванням барвінку малого;
 • Угруповання букових лісів з домінуванням у травостої цибулі ведмежої;
 • Угруповання скельнодубово-звичайнососнових лісів;
 • Угруповання кедровососново-ялинових лісів кедровососново-ялицево-ялинових лісів;
 • Угруповання грабово-серцелистолипово-букових лісів;
 • Угруповання буково-звичайнодубових лісів;
 • Угруповання звичайнососново-скельнодубових лісів;
 • Угруповання скельнодубово-звичайнодубових лісів;
 • Угруповання скельнодубово-букових лісів;
 • Угруповання ялицево-звичайнодубових лісів;
 • Угруповання буково-звичайнососнових лісів, буково- звичайнодубово-звичайнососнових лісів та грабово-буково-звичайнососнових лісів;
 • Угруповання звичайнодубово-ялицевих лісів;
 • Угруповання сіровільхових лісів з домінуванням у травостої страусового пера звичайного;
 • Угруповання ялинових лісів гірськососнових;
 • Угруповання ялинових лісів сибірськоялівцевих;
 • Угруповання ацидофільних скельнодубових лісів;
 • Угруповання звичайнососново-букових лісів та грабово-звичайнососново-букових лісів;
 • Угруповання кедровососнових лісів.
Угруповання букових лісів з домінуванням у травостої...
Угруповання букових лісів з домінуванням барвінку малого
Угруповання букових лісів з домінуванням у травостої...
Угруповання кедровососново-ялинових лісів
Угруповання ацидофільних скельнодубових лісів
Угруповання скельнодубово-звичайнососнових лісів
Угруповання скедьнодубово-букових лісів

Серед лісів національного парку у 2017 році були виявлені 979 гектарів квазіпралісів (старовікових лісів), а також 510,7 гектарів букових і смерекових пралісів. Основна частина їх зосереджена в Шешорському, Старокутському ПНДВ та Космацькому лісництві ДП «Кутське лісове господартво» (територія НПП «Гуцульщина» без вилучення у постійних землекористувачів).

Перепад висот на території НПП «Гуцульщина» складає 1100 метрів, завдяки чому тут представлені всі висотні лісові пояси (висотні рослинні смуги), характерні для Українських Карпат, починаючи від рівнинних дубових лісів з дуба звичайного до смуги субальпійських лук і криволісся, представленої ділянками сосни гірської (жерепу) і ялівцю сибірського на горі Ґрегіт (1472 м н.р.м.).

Буковий праліс
Буково-ялицевий праліс
Смерековий праліс
Смерековий праліс

Більше світлин

Анакамптис блощичний Anacamptis coriophora (L.)
Баранець звичайний Hupersia selago (L.) Bernh.
Грифола зонтична
Коральковець тричінадрізаний Corallorhiza trifida Chatel.
Лілія лісова Lilium martagon L.
Неотінея обпалена Neotinea ustulata L. R.M. Bateman
Рутвиця смердюча Thalictrum foetidum L.
Сосна кедрова європейська Pinus cembra L.
Спарасис Немеції
Тирлич безстеблий Gentiana acaulis L.
Тирлич роздільний Gentiana cruciata L.
Шолудивник лісовий Pedicularis sylvatica L.