Охорона природи

Лісовий менеджмент забезпечується службою державної охорони (СДО), яка входить до складу служби державної охорони природно-заповідного фонду України. Ця служба створена відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.07.2000 р. №1127 «Про службу державної охорони природно-заповідного фонду України» і має статус правоохоронного органу. Також цією Постановою визначені завдання та повноваження служби державної охорони.

 

Служба державної охорони, крім власне лісового менеджменту:

 • забезпечує дотримання встановленого режиму охорони території;
 • запобігає та припиняє порушення природоохоронного законодавства на території установи.

 

Основна територіальна структурна одиниця – природоохоронне науково-дослідне відділення (ПНДВ).

Склад служби державної охорони НПП «Гуцульщина» – 46 осіб, в тому числі:

 • адміністрація – 7 осіб;
 • начальники ПНДВ – 3 особи;
 • заступники начальників ПНДВ – 3 особи;
 • майстри з охорони природи – 5 осіб;
 • інспектори з охорони природного заповідного фонду – 28 осіб.

 

Директор НПП «Гуцульщина» очолює службу державної охорони. Координує роботу служби державної охорони парку відділ державної охорони ПЗФ. У відповідності до Указу Президента України від 14.05.2002 року № 456/2002 «Про створення НПП «Гуцульщина» площа земель національного природного парку "Гуцульщина" становить 32271 гектара, в тому числі 7606 гектарів земель, що мають бути надані йому в постійне користування, та 24665 гектарів земель, що включаються до його складу без вилучення у землекористувачів, а саме: 9893 га Косівське РП «Райагроліс» та 14722 га ДП «Кутське лісове господарство». Територія НПП «Гуцульщина» розташована в межах Косівського району. Територія надана в постійне користування НПП «Гуцульщина» розподілена на три природоохоронні науково-дослідні відділення – Косівське, Старокутське, Шешорське.

Косівське ПНДВ (1729,0 га) - начальник відділення Бейсюк П.П.

Старокутське ПНДВ (1715,0 га) - начальник відділення Яремин Я.І.

Шешорське ПНДВ (4162,0 га) - начальник відділення Олексюк І.В.

Працівниками служби державної охорони здійснюється патрулювання території та  проводяться рейди по недопущенню порушень природоохоронного законодавства. При здійсненні даних заходів працівниками служби державної охорони проводиться інструктаж з туристами та відвідувачами на природоохоронну та протипожежну тематику.

Законодавчі та нормативно-правові акти для лісового менеджменту на територіях установ ПЗФ України:

 1. Закон України «Про природно-заповідний фонд України».
 2. Закон України «Про рослинний світ».
 3. Закон України «Про тваринний світ».
 4. Закон України «Про мисливське господарство та полювання».
 5. Лісовий кодекс України.
 6. Кодекс України про адміністративні правопорушення.
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2022 р. № 575 «Про затвердження спеціальних такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд»
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 р. № 555 «Про затвердження Санітарних правил в лісах України».
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 р. № 724 «Про затвердження Правил поліпшення якісного складу лісів».