Наука

Наукова діяльність

Наукові надбання Парку, без перебільшення, є одними із найбільш значущих серед установ ПЗФ. В установі кількість наукових працівників, згідно штатного розпису, становить 9 осіб, з яких 8 кандидатів наук на чолі з директором НПП «Гуцульщина». Тільки впродовж 2020-2021 рр. були захищені дві кандидатські дисертації, а щороку на основі результатів досліджень проведених в рамках програми Літопису природи та виконанні різних науково-дослідних тем ми публікуємо 25-35 наукових праць. Нас знають у цитованих міжнародних виданнях, що видаються в США, Китаї, Італії, Чехії, Тайланді, Молдові, Польщі, Німеччині. Ми є авторами та співавторами 14 наукових і науково-популярних монографій, науково-популярно-пізнавальної книги для дітей, пізнавально-популяризаційних матеріалів щодо рідного краю. У 2020 році ми пройшли атестацію як наукова установа та отримали ІІ класифікаційну групу, а у 2021 р. розпочали надавати платні послуги, пов’язані із науково-дослідницькою діяльністю.

Всі наші наукові здобутки можливі завдяки визначним природним багатствам нашого краю та нашій безупинній праці щодо їх охорони! Так, станом на 01.01.2022 р. на території НПП «Гуцульщина» зареєстровано 2548 видів вищих, нижчих рослин та грибів, в тому числі 87 видів рослин і грибів, включені до Червоної книги України, 24 до Регіонального червоного списку та 378 видів охороняються міжнародними конвенціями, ратифікованими Україною. Список тварин станом на 01.01.2022 р. налічує 2307 видів, в тому числі 109 видів включені до Червоної книги України, 118 видів – до Червоної книги Українських Карпат та 450 видів тварин Парку включені в списки Міжнародних конвенцій, ратифікованих Україною.

В парку з часу створення функціонує науково-дослідний відділ, а з 2005 р. лабораторія екологічного моніторингу. Згідно Програми «Літопис природи» здійснюється систематична інвентаризація флори і фауни, грибів, фенологічні спостереження, метеорологічні спостереження, контроль радіаційного фону, аналітичний і біоіндикаційний контроль чистоти води у основних річках району, інвентаризація і опис наших потічків, джерел, вивчення фізико-географічних процесів на території НПП «Гуцульщина». Створено потужну моніторингову мережу наукових стаціонарів. Так, на території НПП закладено:

  • мережу постійних пунктів спостережень (ППС) з 15 шт. І-го рівня моніторингу лісових екосистем;
  • мережу постійних пробних площ (ППП) з 11 шт. ІІ-го рівня моніторингу лісових екосистем, котрі поступово трансформувалися в комплексні постійні пробні площі на яких здійснюються спостереження за всією біотою екосистем парку;
  • мережу гідропостів: 5 для дослідження хімічного складу вод та 5 для біоіндикаційного аналізу;
  • мережу фенопостів (24 шт.) та феномаршрутів (3 шт.) призначених для спостереження за фенофазами розвитку рослин та тварин, кліматичними явищами, тощо;
  • метеопост для фіксування кліматичних показників;
  • цілу низку відтворювальних ділянок рідкісних видів рослин та грибів (понад 50 об’єктів).
Лабораторія екологічного моніторингу
Ознайомлення з деталями роботи SMART
Під час екскурсії в лабораторії екологічного моніторингу

З метою збереження та відтворення рідкісних видів та природних оселищ науковці Парку виконують програми і теми, а саме:

-«Ренатуралізація тису ягідного»,

-«Збереження генофонду гуцульської породи коней»,

-«Відтворення рідкісних аборигенних деревно-чагарникових видів рослин»,

-«Збереження та відтворення рідкісних видів макроміцетів»,

-«Дослідження біологічно активних речовин грибів»,

-«Переформування похідних деревостанів»,

-«Аналіз біолого-екологічних властивостей інтродуцентів НПП «Гуцульщина»,

-«Збереження матеріально-культурної та історико-археологічної спадщини Гуцульщини».

Ренатуралізація тису ягідного
Коні гуцульської породи

В останні роки в діяльність НПП «Гуцульщина» активно впроваджувалися ГІС (географічні інформаційні системи) зокрема ArcGIS, QGIS, SMART, з допомогою яких здійснюється збирання, зберігання, опрацювання, відображення даних моніторингу природних екосистем НПП.

В нас діє Науково-просвітницький центр, де облаштовані кімнати-музеї мікології, ентомології, дендрології, геології, фітокомпозицій, гербарна кімната, орнітологічна та кімната бондарства, мікологічна лабораторія та працюємо над створенням музею «Гуцульська світлиця». Науковці систематично поповнюють експозиційні колекції та наукові фонди для того, щоб відвідувачі змогли отримати розлогішу інформацію та якіснішу подачу про репрезентативність біорізноманіття нашого краю.

Науково-просвітницький центр

З нагоди відзначення ювілейних дат НПП «Гуцульщина» ми організували та провели Міжнародні конференції (2017, 2012 рр.). Наша діяльність сприяє економічному розвитку громад.

У зв’язку із територіальною реформою, що завершилася наприкінці 2020 року, 2021 рік став роком активної співпраці із громадами Косівського району. Із Косівською міською, Рожнівською і Космацькою сільськими, Кутською і Яблунівською селищними радами підписані Меморандуми про співпрацю. Слід відмітити, що рівень довіри громад до Парку виявився високим, адже науковці та фахівці взяли участь у розробці Стратегій розвитку територіальних громад Косівського району. Це значущий крок в розумінні підтримки природоохоронної справи органами місцевого самоврядування та того, що наші надбання позитивно впливали і впливатимуть на розвиток ТГ.

Зауважимо, що діяльність Парку спільно з громадою та малим бізнесом видається найбільш перспективною та сталою, адже збереження природних ресурсів, розвиток рекреаційної інфраструктури та екотуризму, формування екологічної культури суспільства, наукова діяльність, а також, залучення недержавних коштів та реалізація міжнародних і вітчизняних проєктів, грантів та програм сприятиме зміцненню не тільки матеріально-технічної бази парку, а й створенню робочих місць для населення та соціально-економічному розвитку регіону, загалом.

Зняття фотопасток