Охорона, збереження та відтворення рідкісних видів грибів, що ростуть на території НПП “Гуцульщина”

Дослідження грибів та грибоподібних організмів на території НПП «Гуцульщина» організовано на високому рівні, свідченням чого є виявлені та ідентифіковані 1193 види, з яких 23 – занесені до Червоної книги України.

В НПП "Гуцульщина" діє мікологічна лабораторія, завдання якої полягає у збереженні чистих культур аборигенних штамів рідкісних видів грибів, дослідженні їх біологічних властивостей, нарощування посівного інокуляту цих штамів та винесення у природу з метою збільшення місць зростання рідкісних видів завдяки розробленій авторській методиці – re situ.

Завдяки допомозі, підтримці і консультаціям співробітників Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України та Інституту еволюційної екології НАН України стала можливою робота в напрямі ex situ і сформована колекція культур макроміцетів, яка налічує 7 видів 13 штамів, які передані із Колекції культур шапинкових грибів ІВК Національної Академії Наук України Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного, що є Національним надбанням України і внесена до переліку World Federation for Culture Collections (WFCC), реєстраційний номер 1152, а також Колекції культур грибів FCKU Навчально-наукового центру "Інститут біології та медицини" КНУ ім. Т.Г. Шевченка, що внесена до переліку WFCC під реєстраційним номером 1000.

Завдяки реалізації методики re situ на території НПП "Гуцульщина" вдається зберігати рідкісні види грибів активним способом - шляхом збільшення чисельності їх локалітетів через закладку мікологічних відтворювальних ділянок.

Застосування методики дозволило:

а) по відношенню до Anthurus archeri – досягти щорічного, рясного плодоношення гриба на мікологічних відтворювальних ділянках. Зважаючи на той факт, що також збільшилася кількість природних місцезростань виду, то клопотання про вилучення A. archeri із Червоної книги України було подане Комітету з питань Червоної книги України і, відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 111 від 15.02.2021 "Про затвердження переліків видів рослин та грибів, що заносяться до Червоної книги України (рослинний світ), та видів рослин та грибів, що виключені з Червоної книги України (рослинний світ) A. archeri вилучений із переліку видів, яким загрожує небезпека зникнення.

б) по відношенню до Hericium coralloides зафіксувати несистематичне плодоношення на мікологічних відтворювальних ділянках. Вдалося підібрати субстрати, на яких можна отримати плодові тіла гриба в лабораторних умовах.

в) по відношенню до Sparassis laminosa закладено дві мікологічні відтворювальні ділянки, на одній із них фіксується плодоношення гриба два роки поспіль.

г) по відношенню до Polyporus umbellatus виявлені субстрати, на яких вдалося зафіксувати плодоношення гриба в лабораторних умовах, що робить можливим комерціалізацію результатів адже гриб їстівний, його настоянки застосовуються в медицині Сходу як цінний протипухлинний, антидіуретичний, антиоксидантний, гепатопротекторний та косметичний засіб. Завдяки Премії "Земля жінок 2021" в Україні, що фінансується фондом Yves Rocher, стало можливим відтворення P. umbellatus в природних умовах і робота в цьому напрямі триває.

д) по відношенню до Sparassis nemecii вдалося підібрати субстрати, на яких можна отримати плодові тіла гриба в лабораторних умовах.

Таким чином, результати досліджень методом re situ є перспективними у комерційному плані, і можуть бути вагомими для економічного розвитку регіону.