Захист дипломних робіт

26 січня відбувся захист дипломних робіт на отримання другої вищої освіти магістр екології працівників НПП «Гуцульщина»:
-Погрібної Л.С. (науково-дослідний відділ) за темою «Біолого-екологічні особливості росту ялиці білої в НПП «Гуцульщина»
-Фокшей С.І. (науково-дослідний відділ) – «Раритетний компонент мікобіоти в урочищі Каменистий (НПП «Гуцульщина)»
-Олексюка І.В. (Шешорське ПНДВ) – «Оцінка депонуючої здатності лісових насаджень в умовах вологої грабової бучини Шешорського ПНДВ (НПП «Гуцульщина»)»
-Перша вища освіта магістр лісового та садово-паркового господарства Скорецького Р.П. (відділ служби державної охорони) – «Фітоценотична структура букових лісів за участю рідкісних видів у НПП «Гуцульщина»».
Студенти засвідчили високий фаховий рівень підготовки і отримали відмінні оцінки. Комісія по захисту дипломних робіт кафедри екології НЛТУ рекомендувала Фокшей С.І. та Погрібній Л.С. продовжити дослідження, доопрацювати отримані результати та оформити їх у вигляді дисертаційних робіт.