Літопис природи НПП «Гуцульщина». Том 20

Відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України», Положення про організацію наукових досліджень у заповідниках і національних природних парках України та Положення про наукову діяльність заповідників та національних природних парків основною формою узагальнення результатів наукових досліджень, головною науковою темою, яка ведеться постійно, є Літопис природи, який оформляється щорічно у вигляді окремих томів.

Цьогоріч побачив світ двадцятий, ювілейний том Літопису природи, який відображає природоохоронну та науково-дослідну діяльність НПП «Гуцульщина» у 2022 році та узагальнює відомості щодо реалізації Програми Літопису природи та результатів спеціальних тем за двадцять років існування Парку. Інформація про це цьогоріч розміщена на рекордних 676 сторінках!

Відповідно до Проекту організації території НПП «Гуцульщина», Тематичного плану та Плану науково-технічних заходів, Програми літопису природи основними пріоритетами наукової діяльності Парку є: створення наукових полігонів, інвентаризація флори, фауни, природних середовищ, ведення фенологічних спостережень та календаря природи, вивчення стану популяцій, розроблення та здійснення заходів збереження і відтворення рідкісних видів рослин, грибів, тварин, природних середовищ, які включені до Червоної книги України, Регіонального червоного списку, Зеленої книги України, а також до чинних для нашої Держави міжнародних списків, угод, конвенцій.

У 2022 р. зусиллями співробітників науково-дослідного відділу та лабораторії екологічного моніторингу, було здійснено обстеження основних типів рослинності Парку з урахуванням змін у її складі під впливом різних природних і антропогенних чинників, тривали дослідження та картування видів судинних, несудинних, нижчих рослин та грибів.

Значний внесок в пізнання біотичного різноманіття Парку зробили спеціалісти з лісознавства, екології, ботаніки, зоології, мікології, які є фахівцями по окремих таксонах судинних рослин, грибів, хребетних та безхребетних тварин тощо (Ю.П. Стефурак, О.О. Погрібний, С.І. Фокшей, М.В. Томич, В.С. Гавриленко, М.В. Пасайлюк, З.В. Гостюк, Л.М. Держипільський, В.П. Лосюк, І.В. Стефурак, Л.М. Глодова).

Тривали вивчення рослинності бучин, зокрема складу раритетних угруповань за участю листовика сколопендрового, рослинності післялісових лук, де був виявлений тирлич роздільний (ЧКУ), а також рослинності дібров. Зафіксовано зміни у лучних рослинних угрупованнях, де різко знизилася щільність шафрана Гейфеля. Проведені дослідження популяцій підсніжника білосніжного, білоцвіту весняного. Здійснено картування лунарії оживаючої, популяцій регіонально рідкісного листовика сколопендрового. Критично переглянутий перелік раритетних видів, оновлена інформація про ендемічні види, та види, включені до міжнародних охоронних переліків. Впродовж 2022 року здійснено 28 флористичних експедицій, 48 мікологічних експедицій. Під час досліджень опрацьовано близько 500 зразків грибів та зареєстровано 3 нових види, що поповнили списки мікобіоти НПП «Гуцульщина». Созологічні й ботанічні дослідження проводились на всій території Парку. Були здійснені 44 експедиції, триразово проведені описи на кожній з 11-и ППП, закладені ППП-12 й ППП-13 в угрупованнях з домінуванням дуба червоного на території Старокутського ПНДВ.

Станом на 01.01.2023 р. зареєстровано 2526 видів вищих, нижчих рослин та грибів, в тому числі 86 видів рослин і грибів, включені до ЧКУ, 24 до Регіонального червоного списку та 378 видів охороняються міжнародними конвенціями, ратифікованими Україною.

Список тварин станом на 01.01.2023 р. налічує 2309 видів, в тому числі, за уточненими даними, 106 видів включені до ЧКУ, 117 – до Червоної книги Українських Карпат та 359 видів включені в списки міжнародних конвенцій, ратифікованих Україною.

У 2022 р. проведено уточнення стаціального розподілу окремих видів копитних тварин: козулі, свині дикої, оленя благородного, простежено весняну та осінню міграції птахів, проведені обліки штучних гніздівель сови довгохвостої, зимові обліки фауни на території трьох ПНДВ. На зимівлі виявлено три нових для території національного Парку види птахів: чирянку малу, свища, широконіску.

Тривало виконання наукових тем, програм, що пов’язані з рідкісними видами (ЧКУ), рослинними угрупованнями (ЗКУ), старовіковими та пралісовими деревостанами. Виконуються програми і теми: «Ренатуралізація тису ягідного» (Держипільський Л.М., Погрібна Л.С., Погрібний О.О.,), «Збереження генофонду гуцульської породи коней» (Стефурак Ю.П., Стефурак І.В., Пасайлюк М.В.), «Відтворення рідкісних аборигенних деревно-чагарникових видів рослин» (Погрібний О.О., Погрібна Л.С.), «Збереження та відтворення рідкісних видів макроміцетів» (Пасайлюк М.В., Петричук Ю.В.), «Дослідження біологічно активних речовин грибів» (Пасайлюк М.В.), «Переформування похідних деревостанів» (Лосюк В.П., Погрібний О.О.), «Моніторинг лісів Косівщини» (Лосюк В.П., Погрібний О.О.), «Збереження Карпатських пралісів» (Стефурак Ю.П., Пасайлюк М.В., Погрібний О.О. Фокшей С.І., Держипільський Л.М., Томич М.В., Лосюк В.П., Погрібна Л.С., Гостюк З.В.), «Структура, динаміка, раціональне використання і охорона ландшафтів Покутських Карпат» (Гостюк З.В.), «Флора НПП «Гуцульщина». Аналіз і охорона» (Томич М.В.), «Аналіз біолого-екологічних властивостей інтродуцентів НПП «Гуцульщина» (Погрібний О.О., Погрібна Л.С.), «Збереження матеріально-культурної та історико-археологічної спадщини Гуцульщини» (Держипільський Л.М., Фокшей С.І., Гостюк З.В., Погрібний О.О.), «Відтворення сови довгохвостої (Strix uralensis Pal.) на території НПП «Гуцульщина» (Погрібний О.О., Гавриленко В.С., Гостюк З.В., Фокшей С.І.).

У 2022 р. Національний природний парк «Гуцульщина», як наукова установа, продовжував надавати платні послуги, пов’язані із науково-дослідницькою діяльністю «Аналіз та погодження наукових обґрунтувань щодо отримання лімітів на використання природних ресурсів…». Загалом за 2022 рік Парком було надано 20 таких послуг на суму 17 233 грн. (без ПДВ).

З нагоди 20-ої річниці Парку у 2022 р. була проведена Міжнародна науково-практична конференція «Аспекти збереження природних екосистем в сучасних умовах природоохоронного менеджменту». Організаторами конференції виступили: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Національний природний парк «Гуцульщина», Львівський національний університет ім. І. Франка, Національна академія наук України, Лісівнича академія наук України. Матеріали на конференцію подали 86 учасників із України та США. За результатами конференції підготовлений збірник та прийнята резолюція конференції.

 

2022 рік став роком повномасштабного вторгнення росії в Україну, а тому НПП «Гуцульщина», спільно із територіальними громадами, активно долучався до забезпечення функціонування району в умовах російської агресії. Зокрема, на базі науково-просвітницького центру Парку та Шешорського ПНДВ силами працівників Парку були створені умови для проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Завдяки багаторічній співпраці із Франкфуртським зоологічним товариством, в рамках «Української Карпатської програми», ФЗТ надавало благодійну допомогу для покриття поточних потреб Парку та допомогу для ВПО. За сприяння Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Атомпрофспілки, ППО НПП «Гуцульщина» в честь Зимового Миколая були закуплені та вручені подарунки для дітей та онуків загиблих воїнів Косівського району. Навесні 2022 року при Косівській міській бібліотеці для дітей діяв Центр дитинства, учасниками якого були діти переселенців. Під час їхнього перебування на Косівщині фахівці з еколого-освітньої роботи активно долучались до спільних екозаходів. На ФБ сторінці НПП активно висвітлювали актуальну інформацію щодо стану навколишнього середовища в умовах військової агресії, систематично вимірювали радіаційний фон та проводили оцінку якості води у основних водних артеріях Парку.

У 2022 році, не зважаючи на складну ситуацію в державі, працівники НПП «Гуцульщина» виконували свої зобов’язання перед Франкфуртським зоологічним товариством в Україні, яке підтримує природоохоронні території в Україні протягом останніх 20 років. В рамках міжнародного проєкту «Збереження Карпатських пралісів» проведена робота із фотопастками: знято 13 фотопасток які були встановлені з метою інвентаризації хижих звірів, проаналізовані фотоматеріали з них,  повторно встановлено фотопастки з метою спостережень «Зимовий моніторинг хижих ссавців 2023», встановлені беткодери для фіксування інтенсивності рукокрилих.

За допомогою програми SMART підготовлено звіти по встановленню фотопасток та звіти, на основі моніторингу біорізноманіття на території НПП «Гуцульщина» за допомогою SMART- спостережень ссавців впродовж 2022 року. Змінено конфігуровану модель даних SMART з додаванням інфраструктурних об’єктів.

Також у минулому році був реалізований проєкт «Відтворення рідкісного, їстівного, лікувального гриба Polyporus umbellatus» в рамках Премії «Земля Жінок 2021 в Україні» від французького фонду Yves Rocher. За рахунок проєкту досягнено значних природоохоронних результатів щодо збереження виду у природі, видана науково-популярна книга «Казка про Трутовика зонтичного та інші грибні історії» тощо.

З метою отримання позитивних результатів в рамках міжнародної грантової активності, Парком була налагоджена співпраця із Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej (Polska), зокрема була підписана угода про спільну реалізацію Міжнародного проєкту «Збереження біологічного різноманіття шляхом запобігання інтродукції, завчасного попередження та контролю інвазійних видів рослин», який планується реалізувати на території Польщі, Данії та України в рамках LIFE Program, також представники НПП «Гуцульщини» відвідали Республіку Польща з метою обміну досвідом та співпраці в рамках природоохоронних заходів і перспектив.

Піклувалися науковці і про престиж установи в Україні: окрім Міжнародної конференції, що відбулася на базі Парку, презентували наукові, природоохоронні, екоосвітні та рекреаційні надбання на зустрічах із представниками громад, університетів, місцевих товариств, підписаний договір про співпрацю із Косівським фаховим коледжем прикладного та декоративного мистецтва.

НПП «Гуцульщина» є установою з чітко визначеною природоохоронною стратегією, підкріпленою перспективними напрямами наукової діяльності, а завдяки виконанню численних проектів, в тому числі міжнародного характеру, діяльність Парку є цінним важелем економічного розвитку регіону в цілому та важливим чинником природоохоронної вигоди громад загалом.

Всі ці аспекти співпраці та власне наукова та природоохоронна діяльність НПП «Гуцульщина» реально сприяють збереженню біологічного різноманіття Покутських Карпат. За роки свого існування Парк виріс у відому в Україні і за її межами багатопрофільну природоохоронну, науково-дослідну, рекреаційну і еколого-освітню установу. Науковці з різних регіонів України завжди знаходять підтримку і всіляке сприяння у проведенні досліджень на території Парку. В НПП «Гуцульщина» працює 9 кандидатів наук, виконуються дисертаційні роботи. Завдяки злагодженій роботі всього колективу Парк став осередком, в якому втілюється ідея гармонійного поєднання охорони і збереження природних комплексів з повсякденною господарською діяльністю місцевого населення, з розвитком рекреації та туризму.

Незважаючи на законність дій працівників НПП "Гуцульщина", установа потерпає від систематичних, незаконних дій окремих представників місцевих органів влади та ДП "Кутське лісове господарство", які загрожують існуванню Парку і 2022 рік не став винятком. Зазіхання на територіальну цілісність та неправомірні дії із сторони ДП "Кутське лісове господарство" тривають. Ще у 2013 р. Пістинська сільська рада затвердила генеральний план села, включивши в межі населеного пункту додаткову територію - 1315,4 га, до якої включено 605 га державних, особливо цінних земель природно-заповідного фонду покритих лісом, що надані в постійне користування НПП «Гуцульщина» без погодження відповідних інстанцій та жодного обґрунтування доцільності включення цих територій до генерального плану. Судовий процес по Генплану тривав до грудня 2020 року. Верховний суд в своїй постанові зазначив:«…діяльність органу місцевого самоврядування щодо планування території природно - заповідного фонду є об`єктом контролю у сфері захисту довкілля та природних ресурсів і такий контроль уповноважені здійснювати органи Державної екологічної інспекції України.»

У 2021 р. Прокуратурою поданий новий позов справа № 300/831/21 про скасування рішення Пістинської сільської ради від 11-13 грудня 2013 року «Про затвердження доопрацьованого генерального плану села Пістинь».  Івано-Франківським окружним адміністративним судом в позові прокуратури відмовлено. Восьмим апеляційним адміністративним судом Апеляційну скаргу заступника керівника Івано-Франківської обласної прокуратури - залишено без задоволення. Прокуратурою подана Касаційна скарга.

2012-2017 рр. - на публічній кадастровій Карті України виявлено земельні ділянки з кадастровими номерами: 2623684401:01:002:0127 площею 1,3944 га; 2623684401:01:002:1070 площею 0,35 га; 2623684401:01:002:1007 площею 0,104 га; 2623684401:01:002:0950 площею 0,1 га; 2623684401:10:001:0004 площею 0,0515 га.

2018 р. – незаконно, за підробленими документами, отримує кадастровий номер і витяг на право комунальної власності на 0,5 га землі (2623684400:10:001:0002), що знаходиться в постійному користуванні Парку, на якій розміщені тимчасові споруди туристично-мистецького комплексу «Маєток Святого Миколая» НПП «Гуцульщина» здані в експлуатацію  за рішенням РДА.

Справа N909/181/19 за позовом НПП «Гуцульщина» знаходилась в Господарському суді. Касаційний господарський суд Верховного Суду не задовільнив касаційну скаргу НПП «Гуцульщина». НПП «Гуцульщина подано новий позов до суду справа №909/218/21. Господарський суд Івано-Франківської області в задоволенні позову відмовив. Західний апеляційний господарський суд 17.01.2022 року також відмовив у задоволенні позову, однією з підстав для відмови стало те що, Національний природний парк «Гуцульщина» не обґрунтував і не довів своїх повноважень представляти інтереси Держави Україна в особі Кабінету Міністрів України та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Матеріали по нововиявлених незаконно розданих земельних ділянках направлено в обласну прокуратуру.

В березні 2022 року, працівники ДП «Кутське лісове господарство» продовжили незаконно рубати ліс на території, НПП «Гуцульщина».

Внаслідок проведення незаконних рубок працівниками ДП «Кутське лісове господарство» шкода нанесена навколишньому природному

середовищу вже складає понад два мільйони гривень, а від початку воєнного стану - 492817грн.

Державною екологічною інспекцією України спільно з працівниками ДБР було здійснено огляд та фіксацію незаконних рубок на території НІШ «Гуцульщина». Характерно, що під час проведення цієї перевірки зловмисники вчинили побиття працівників служби державної охорони Парку, а також блокували роботу Держекоінспекції та ДБР, з метою перешкоджання фіксації порушення природоохоронного законодавства.

Також слід зазначити, що ДП «Кутське лісове господарство», територія якого включена до природно-заповідного фонду НПП «Гуцульщина» з 2018 року проводить рубки без висновку науково-технічної ради та без погодження лімітів на використання природних ресурсів в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, що є порушенням п.5 «Санітарних правил в лісах України» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555 та ст. 9і Закону України «Про природно-заповідний фонд України». Також дане підприємство здійснює лісовідновні рубки, які згідно п.26 Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2007 № 724, заборонено проводити в гірських лісах Карпат. Тож можна з впевненістю стверджувати, що з 2018 року виписані ДП «Кутське лісове господарство» лісорубні квитки на проведення рубок формування та оздоровлення лісів є незаконними, а шкода нанесена навколишньому середовищу внаслідок проведення рубок по даних лісорубних квитках обчислюється десятками мільйонів гривень.

Не зважаючи на всі ті камені спотикання, які чигають на працівників НПП «Гуцульщина», ми все одно відстоюємо державні інтереси та сумлінно виконуємо свої посадові обов'язки. Маємо надію, що нас таки почують особливо тепер, у воєнний час, коли справедливих рішень потребує все суспільство, а у природоохоронних питаннях і поготів.

 

Директор НПП «Гуцульщина», к.б.н., с.н.с., Юрій СТЕФУРАК

Новини

Рекреаційний благоустрій

В силу багатьох факторів як природніх так і антропогенних, інфраструктура призначена для туризму та відпочинку потребує постійної заміни та ремонту. Особливо це стосується ділянок, які відвідує велика кількість рекреантів. Так, було завершено ремонтні роботи на одному з найбільш відвідуваних маршрутів «До оглядового майданчика на г. Острий». Працівники парку завершили ремонт оглядового майданчика, відремонтували місце відпочинку […]

  • Рекреація та відпочинок

Презентацію найповнішого на сьогодні і першого в незалежній Україні видання творів Марка Черемшини “Райска Птиця”

У нашій Світлиці буйним квітом звучало слово Марка Черемшини, чудові розповіді-образки в яких кожен міг віднайти щось про себе і все це у виконанні чарівної і неповторної Іванни Стеф’юк. Дякуємо пані Іванні за чергові відвідини НПП Гуцульщина та Гуцульської світлиці, за імпрезу, яка захоплює з перших хвилин і яку не хочеться закінчувати. Було цікаво, затишно, […]

  • Рекреація та відпочинок

Пізнаємо Гуцульщину разом з НПП «Гуцульщина»

У науково-просвітницькому центрі Національний природний парк “Гуцульщина” побували учасники табору “Українці мандрують світом” БФ “Приятелі дітей”. Молодь дізналась про роботу національного парку, природу та біорізноманіття Косівщини в тематичних кімнатах центру, відчула самобутність Гуцульщини, відвідавши музейний простір Гуцульська Світлиця , а також познайомилась з нашими неповторними гуцуликами – в центрі гуцульського коня “Гуцулик”. Наше майбутнє в […]

  • Еколого-освітня діяльність